Aanmelden
 
 
Overweegt u uw kind aan te melden voor onze school, maak dan een afspraak om een keer langs te komen.  We hanteren een grens van 28 kinderen per leerjaar. U kunt uw kind bij ons aanmelden als het één jaar oud is. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben proberen we zo goed mogelijk te begeleiden. Wat wij wel en niet aan ondersteuning kunnen bieden kunt u lezen in onze schoolgids en het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP).